Mail Us- info@starlingholidays.com
Loading
The Basic Golden Triangle Tour
Tour :- The Basic Golden Triangle Tour
Duration :- 05 Nights / 06 Days
Destination :- Delhi – Jaipur – Agra – Delhi
view more..Book tour
The Buddhas Trail
Tour :- The Buddha's Trail
Duration :- 09 Nights / 10 Days
Destination :- Delhi – Agra – Varanasi – Bodhgaya – Ragjir – Nalanda – Patna – Vaishali – Kushinagar – Lumbini – Sravasti – Lucknow – Delhi
view more..Book tour
Buddhist Trip India
Tour :- The Buddhist Trip
Duration :- 08 Nights / 09 Days
Destination :- Delhi - Agra – Gonda – Sravasti – Lumbini – Kushinagar – Varanasi – Bodhgaya – Ragjir – Nalanda – Patna - Delhi
view more..Book tour
The Classic Rajasthan Tour
Tour :- The Classic Rajasthan Tour
Duration :- 08 Nights / 09 Days
Destination :- Delhi – Agra – Jaipur - Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Pushkar – Ajmer – Delhi
view more..Book tour
The Cultural Vision
Tour :- The Cultural Vision
Duration :- 12 Nights / 13 Days
Destination :- Delhi – Jaipur - Agra – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi
view more..Book tour
The Essence of India
Tour :- The Essence of India
Duration :- 24 Nights / 25 Days
Destination :- Delhi – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Jaipur – Agra – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Mumbai – Aurangabad – Mumbai – Goa
view more..Book tour
The Fort_Palaces Tour
Tour :- The Fort & Palaces Tour
Duration :- 17 Nights / 18 Days
Destination :- Delhi – Pachewar – Bundi– Bijaipur – Udaipur - Dungarpur – Narlai – Luni – Ossian – Kuchaman – Nawalgarh – Jaipur – Agra - Delhi
view more..Book tour
The Glimpse of Goa_Kerela
Tour :- The Glimpse of Goa & Kerela
Duration :- 07 Nights / 08 Days
Destination :- Mumbai – Goa – Cochin – Mumbai
view more..Book tour
The Goa with Golden Triangle Tour
Tour :- The Goa with Golden Triangle Tour
Duration :- 07 Nights / 08 Days
Destination :- Delhi – Agra – Jaipur – Goa
view more..Book tour
The Golden Triangle with Wildlife Safari
Tour :- The Golden Triangle with Wildlife Safari
Duration :- 08 Nights / 09 Days
Destination :- Delhi - Agra – Bharatpur – Ranthambhore – Jaipur – Delhi
view more..Book tour
The Image of Rajasthan
Tour :- The Image of Rajasthan
Duration :- 14 Nights / 15 Days
Destination :- Delhi –Agra - Jaipur – Samode - Ranthambhore –Kota – Chittaurgarh – Dungarpur – Kumbalgarh - Udaipur – Mumbai
view more..Book tour
The Images of India
Tour :- The Images of India
Duration :- 17 Nights / 18 Days
Destination :- Delhi – Agra - Jaipur – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Mumbai – Goa – Cochin – Kumarakom – Allepey – Kovalam – Trivandrum – Delhi
view more..Book tour
The Kerela Backwaters
Tour :- The Kerela Backwaters
Duration :- 08 Nights / 09 Days
Destination :- Cochin – Periyar – Munnar – Kumarakom – Alappuzha – Trivandrum – Cape - Trivandrum
view more..Book tour
The North India Train Tour
Tour :- The North India Train Tour
Duration :- 11 Nights / 12 Days
Destination :- Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Ranakpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Delhi
view more.. Book tour
The Palm and Backwater
Tour :- The Palm and Backwater
Duration :- 08 Nights / 09 Days
Destination :-Cochin – Periyar – Munnar – Kumarakom – Alappuzha – Kovalam – Trivandrum
view more.. Book tour
The Romantic Desert
Tour :- The Romantic Desert
Duration :- 13 Nights / 14 Days
Destination :- Delhi – Agra – Jaipur – Pushkar – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa – Delhi
view more.. Book tour
The Search of Tiger
Tour :- The Search of Tiger
Duration :- 13 Nights / 14 Days
Destination :- Delhi – Jaipur – Ranthambhore – Agra – Umaria – Bandavgarh – Kanha – Nagpur – Delhi
view more..Book tour
The Taj with Rajasthan_Goa
Tour :- The Taj with Rajasthan & Goa
Duration :- 12 Nights / 13 Days
Destination :-Delhi – Jaipur – Agra – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Mumbai – Goa
view more..Book tour